Jesteś na forum ogólnym. Aby wybrać forum tematyczne, skorzystaj z menu "Forum sugestii".
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Drużynowi!

  Pora na Wasz głos w sprawie przyszłości Chorągwi Stołecznej ZHP. Już w listopadzie podczas zjazdu zwykłego, Wasi hufcowi delegaci zdecydują o przyszłości chorągwi. Być może chorągwi odległej Wam, tajemniczej, być może wydającej się niepotrzebną, a czasem nawet nieprzyjazną...

  Niemniej jest to nasza chorągiew. Chorągiew wszystkich, którzy strukturalnie do niej przynależymy. Choćby z tego względu możemy postarać się, aby była lepsza. Aby wnosiła prawdziwą wartość do Waszej instruktorskiej pracy.

  Chorągiew to nie tylko element struktury. To przede wszystkim ludzie, ich potencjał, możliwości, ambicja i chęci do działania. Wskażcie im, w którą stronę mają iść, o co się starać, o co walczyć. Powiedzcie im, czego Wam najbardziej potrzeba. Opowiedzcie o nierozwiązanych problemach. O pomysłach, które warto realizować.

  Jeśli zdecydujecie się coś napisać, pamiętajcie, że chorągiew to wspólnota ponad 1 tysiąca instruktorów, 27 hufców, ponad 700 drużyn i blisko 12 tysięcy członków. Największa chorągiew w ZHP. Chorągiew to także potencjał i możliwości wielkiej aglomeracji. Jak wykorzystać te ogromne szanse?

  Jak Chorągiew Stołeczna ZHP będzie wyglądała w 2018 roku? To zależy również od Was. Listopadowy zjazd przyjmie Program rozwoju Chorągwi do 2018 roku. Włączcie się w jego tworzenie!

  Możecie sprawić, aby Chorągiew Stołeczna AD 2018 była chorągwią drużyn. Zachęcamy do wypowiadania się na tym forum. Zapraszamy także na otwartą konferencję programową - 4 października (sobota) godz. 10.00 (ul. Piaskowa 4).

  Czuwaj!
  hm. Marcin Adamski
  członek komendy ds. pracy z kadrą i strategii  mrcndmsk 2014-07-09 15:52
  więcej »
 • 4 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Zachęcam komendy hufców, a zwłaszcza członków komend ds. pracy z kadrą i komendantów hufców do zgłaszania propozycji tematów zbiórek PRACY Z KADRĄ na 2014 rok. Przeprowadzone do tej pory 4 zbiórki PZK przekonują, że forma kwartalnych spotkań jest dobra i przyciąga instruktorów. Dlatego będziemy ją kontynuować. Możecie spodziewać się zbiórki w kwietniu, następnie w czerwcu, potem wrzesień i na koniec grudzień.

  Jeśli chcecie wiedzieć lub sobie przypomnieć, czym zajmowaliśmy się do tej pory - zachęcam do zapoznania się z prezentacją (plik poniżej).

  To teraz oddajemy Wam miejsce z pytaniem - jakie tematy (mniejsze lub większe) z obszaru szeroko pojętej pracy z kadrą chcielibyście zgłębić. Definiujcie tematy w oparciu o elementy systemu PZK tj:
  I. Pozyskiwanie kadry
  II. Kształcenie kadry
  III. Wsparcie w pełnieniu funkcji
  IV. Samodoskonalenie i praca nad sobą

  Propozycje tematów zbieramy na tym forum do 10 marca. Potem zrobimy małe głosowanie i wybierzemy te tematy, które będą najbardziej popularne.

  Czuwaj!
  hm. Marcin Adamski


  mrcndmsk 2014-02-25 15:52
  więcej »
 • 1 głos
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Kolejne wersja materiału jest wynikiem przeprowadzony konsultacji w formule online oraz podczas listopadowego spotkania z komendantami hufców. Główna sugestia grona komendanckiego była taka, aby wprowadzana standaryzacja nie uniemożliwiała hufcom realizowania swoich rozwiązań w obszarze powoływania funkcji i zespołów. Dlatego zakres standardu (rozumianego jako coś co wszyscy zgodnie wprowadzamy) został ograniczony a zarazem uogólniony.

  Dodatkowo pojawił się postulat, aby materiał wskazywał drogę w mniej inwazyjny i mniej nakazowy sposób. Dlatego wprowadzony został podział na część 'standardy' oraz rozbudowaną część 'dobre praktyki'.

  Dziękuję wszystkim zaangażowanym w konsultacje i jednocześnie zapraszam do drugiej tury. Konsultacje online będą tym razem krótsze - do 15 stycznia (środa). W czwartek 16 stycznia na zbiórce komendantów hufców odbędzie się krótka konsultacja materiału i planowane jest jego demokratyczne przyjęcie przez głosowanie.

  Konsultować można albo poprzez niniejsze forum, albo mailowo (marcin@stoleczna.zhp.pl).

  mrcndmsk 2014-01-10 16:46
  więcej »
 • 33 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Za niecały rok czeka nas 70. rocznica Powstania Warszawskiego, a stołeczne przygotowania do obchodów już ruszyły. Wspólnie z innymi organizacjami harcerskimi rozkręcamy projekt, o którym szerzej można było przeczytać na blogu Komendy Chorągwi: http://komendastoleczna.wordpress.com/2013/10/02/zhr-sh-shk-zhp-bedzie-fajnie/
  To jaką nazwę nadamy temu przedsięwzięciu może zależeć także od Ciebie. Wrzuć w komentarzu swoją sugestię. Wszystkie zebrane propozycje, zostaną przedstawione 5 grudnia br. na spotkaniu z przedstawicielami ZHR, SH i SHK, którzy zaprezentują także swoje propozycje i właśnie wtedy, miejmy nadzieję, zapadnie ostateczna decyzja o nazwie obchodów. Nie, to nie konkurs i nie można nic wygrać, ale bardzo liczymy na Twoją kreatywność i zaangażowanie. Właśnie minęła minuta, zostawienie komentarza z własną propozycją nie zajmie więcej niż kolejne dwie – do dzieła! :)

  aneta.radziszewska 2013-11-19 17:14
  więcej »
 • 1 głos
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Po przeczytaniu planu naprawczego kilka przemyśleń:

  1. Skuteczne i konsekwentne obniżanie kosztów utrzymania Chorągwi Stołecznej ZHP.
  2. Stworzenie wewnętrznej sieci firmowej zwanej też intranetem, dzięki, której będzie można obniżyć chociaż w niewielkim stopniu koszty osobowe. W przypadku księgowości usprawni to prace wielu hufców i poprawi terminowość w dostarczaniu dokumentów.
  3. Nowe źródła przychodów poprzez powołanie fundacji mającej na celu przynoszenie zysków z działalności gospodarczej na: Cypel/S.Dąbrowa/Piaskowa.
  4. Działalność gospodarcza dzięki, której Chorągiew Stołeczna spłaci dług. Tu liczy się kreatywność, motywacja i pomysł! Samo wynajmowanie pomieszczeń nie wystarczy.
  5. Wykorzystanie w negocjacjach z partnerami biznesowymi potencjału hufców (liczby).
  6. Zmiana polityki wizerunkowej. Zamknięcie etapu długów i strat rozpoczęcie etapu budowy i wzmacniania fundamentów organizacji poprzez zdecydowane odcięcie się od przeszłości.

  Podsumowując! Po za kilkoma elementami usprawniającymi komfort pracy na linii chorągiew-hufiec potrzebny jest marketing, pozytywny PR i przede wszystkim pomysł na to coś! Macie ludzi, narzędzia wykorzystajcie to!
  pawelkonrad 2013-11-04 11:13
  więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Konsultacje otwarte za pośrednictwem tego forum trwa do 17 listopada 2013 roku.

  Uwaga. Sugestie należy umieszczać po zalogowaniu lub w trybie bez logowania, ale wówczas należy swoją wypowiedź podpisać imieniem i nazwiskiem. Wypowiedzi anonimowe będą usuwane.

  W sprawie konsultacji można informować się u hm. Marcina Adamskiego (marcin@stoleczna.zhp.pl).

  Link do dokumentu:http://stoleczna.zhp.pl/pliki/category/40-dokumenty?download=638:plan-naprawczy

  mrcndmsk 2013-11-03 21:08
  więcej »
 • 16 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Zapraszamy komendy hufców oraz ciała statutowe i zespoły chorągwiane do konsultowania projektu "Standardu powoływania funkcji i zespołów w Chorągwi Stołecznej ZHP". Dokument realizuje założenia planu operacyjnego chorągwi. Dodatkowe informacje o standardach w pracy z kadrą można znaleźć na tej stronie: http://stoleczna.zhp.pl/choragiew/pzk/standardy-choragwiane

  Konsultacje online są dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do 21 listopada, gdy do przesłanych uwag ustosunkują się komendanci hufców podczas listopadowej zbiórki (21 XI godz. 17.45). Następnie drugi etap konsultacji potrwa do końca listopada. Wówczas konsultowana będzie wersja dokumentu po rekomendacjach z odprawy komendantów.

  Uwaga. Sugestie należy umieszczać po zalogowaniu lub w trybie bez logowania, ale wówczas należy swoją wypowiedź podpisać imieniem i nazwiskiem. Nie będą uwzględniane wypowiedzi anonimowe.

  W sprawie konsultacji można informować się u hm. Marcina Adamskiego (marcin@stoleczna.zhp.pl). Swoje uwagi i komentarze do dokumentu można zgłaszać również e-mailowo pod podanym adresem e-mail.

  Dokument w załączeniu.

  mrcndmsk 2013-10-22 22:14
  więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  MIEJSCE: siedziba Komendy Chorągwi, ul. Piaskowa 4
  START: 17.10.2013 g.17.45

  W odprawie będą uczestniczyli goście.
  g.17.45-18.15 zaczniemy od spotkania z przedstawicielami "Zośkowców" (o nich tutaj: http://www.batalionzoska.pl)
  - wprowadzenie hm. Marcin Adamski
  g.18.15-19.15 dołączy do nas Druhna Naczelnik - wprowadzenie hm. Paulina Gajownik
  Naczelniczka spotyka się już od kilku miesięcy ze środowiskami wszystkich chorągwi. Nasza kolej w październiku.

  anonim 2013-10-07 10:05
  więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  MIEJSCE: siedziba Komendy Chorągwi, ul. Piaskowa 4
  START: 12.09.2013, g.17.45

  Planowane tematy na odprawę:
  g. 17.45-18.00 - ORGANIZACYJNE - phm. Karolina Burns - zjazdy, zmiany w hufcach, sprawy bieżące - informacja
  g. 18.00-18.40 - ZAGRANICA - hm. Karol Gzyl, phm. Wojtek Puchacz - Ambasadorzy Jamboree 2023, Jamboree w Japonii 2015 - prezentacja, dyskusja
  g. 18.40-19.00 - PROGRAM, PRACA Z KADRĄ - hm. Marcin Adamski - zbiórka praca z kadrą, projekt: Mali Bohaterowie Warszawy - informacja
  g. 19.00-19.45 - FINANSE/HAL - phm. Sylwia Chwedorczuk, hm. Paulina Gajownik - warsztat, dyskusja

  anonim 2013-09-09 21:34
  więcej »
 • 1 głos
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  MIEJSCE: siedziba Komendy Chorągwi, ul. Piaskowa 4
  START: 20.06.2013 g. 17.45

  Planowane tematy na odprawę:
  g.17.45-18.05 - ORGANIZACYJNE - Komenda Chorągwi co dalej,
  organizacja biura chorągwi - hm. Paulina Gajownik
  - PROMOCJA - nowe strony Chorągwi - Tomasz Śledziewski
  g.18.05-18.20 - WODA - zespół armatorski - prezentacja koncepcji, konsultacje - hm. Artur Sarnowski
  g.18.20-18.55 - PROGRAM, PRACA Z KADRĄ - hm. Marcina Adamski
  - 3. Zlot Kadry (wsparcie informacyjne phm. Joanna Nurek, hm. Beata Pawełczyńska)
  - Podsumowanie zbiórki pracy z kadrą
  - Informacja o uchwale programowej (majowej)
  - Przedstawienie phm. Adama Kubiaczyka jako pełnomocnika ds. wdrażania strategii - krótko o korzyściach z
  przyjęcia uchwały
  - Prezentacja Sugestera jako narzędzia konsultacyjnego
  - Powstaniec - konsultacja wstępnego pomysłu działania (tu również temat związany z Komisją Historyczną)
  g.18.55-19.20 - ORGANIZACYJNE - bieżące (karty, rozkazy, zbiórki, ubezpieczenie) - phm. Karolina Burns

  anonim 2013-06-19 23:20
  więcej »
 • 29 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Nowe

  Wymiana planów pracy

  sugestia
  Stworzenie bazy, gdzie będą publikowane plany pracy roczne drużyn i plany pracy obozów - daje to fajną wymianą pomysłów, doświadczeń etc.

  tomasz.jednorowski 2013-06-15 15:29
  więcej »
Masz pomysł na ulepszenie działania Chorągwi? Podziel się nim!

Kategorie

Odpowiadają na sugestie :

 • mrcndmsk

Aktywni użytkownicy :

 • aneta.radziszewska
 • pawelkonrad
 • tomasz.jednorowski
 • Szymon Krzysztoszek

więcej »
Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy